Registry of sjf referees

(IJF Continental)

 • Tang Soon Onn
   

 • Stephen Chee Hiaw Kong
   

 • Soh Keng Chuan
   

 • Ngo Yee Ling
   

 • Benny Tan Cheng Kiat
   

 • Neo Li Han
   

 • Lee Loo Sen (Hon)
   

 • Mike Dinh Van Dien

 • Che Jian

 • Phua Jun Han

(A Referee)

 • Gary Chow
   

 • Lee Song Lim
   

 • Chang Jing Hui
   

 • Tan Amos
   

 • Huang Zujie Jeremy
   

 • Tan Xiu Li
   

 • Muhammad Ridhwan
   

 • Marcus Cheong Wai Kit
   

 • Daniel Malkiewicz
   

 • Tang Jing Fang
   

 • Tang You Hui
   

 • Brandon Vincent Lourdes
   

 • Ho Hwee Ling

 • Yeo Chin Seng
   

(B Referee)

 • Ho Han Boon
   

 • Vincent Tang Hong Jing
   

 • Bryan Ng
   

 • B. Arvin Kumar
   

 • Lim Chong Yen
   

 • Arkim Ang